ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg i chodników

2019-01-11 do 2019-01-25 // Oglądano: 926 // Wstecz
Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg i chodnikówW związku ze zdarzającymi się w ostatnim czasie przypadkami opóźnień oraz nieprawidłowości w odśnieżaniu dróg publicznych, jako Wójt Gminy zwracam się do wszystkich mieszkańców oraz gości przebywających na terenie Gminy z prośba o zrozumienie.

Skromne, liczące 3 pracowników służby Gminy podejmują na bieżąco działania w celu sprawnego i skutecznego odśnieżania dróg i placów gminnych, prowadzony jest też nadzór Urzędu Gminy nad wykonaniem zadań przez firmy wykonawcze. Jednakże skala
i intensywność opadów uniemożliwiają zapewnienie właściwych warunków na drogach przez cały czas. Każdorazowo w przypadku zgłoszenia sytuacji zawinionych przez wykonawców podejmowane są interwencje.

Jednocześnie przypominam o obowiązkach jakie spoczywają na mieszkańcach – właścicielach i użytkownikach posesji przylegających do dróg. Zgodnie z obowiązująca treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele (a także użytkownicy) nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Ponadto proszę o usuwanie wszelkich nawisów śnieżnych, sopli i lodu znajdujących się na budynkach i zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg i chodników.

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec

Marcin Ratułowski