ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

2007-02-21 do 2007-02-21 // Oglądano: 2189 // Wstecz
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu na dzierżawę nieruchomości


Na podstawie  art.37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /j.t. Dz.U.Nr 261 poz.2603 z 2004oraz §6 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004r/
 

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej :

  • Dane ewidencyjne nieruchomości: 
Powiat: Nowy Targ, Gmina: Czarny Dunajec, Wieś: Czarny Dunajec - część działki ewidencyjnej nr 400/31 o powierzchni 1700 m - plac asfaltowy przy ul. Kolejowej.
  • Okres dzierżawy wynosi 3 lata.
  • Celem przetargu jest uzyskanie w drodze licytacji najwyższego miesięcznego czynszu dzierżawnego.
  • Licytacja zostanie rozpoczęta od kwoty wywoławczej miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 720 zł netto.
  • Przetarg odbędzie się dnia 23 marca 2007r w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 sala obrad II piętro o godz.1000
  • W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 16 marca br wpłacą wadium o wartości 2.500,00 PLN słownie: dwa tysiące pięćset złotych. Wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu  Nr 56 87920008 0000 0000 2828 0018 - BS w Czarnym Dunajcu lub w kasie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul.Piłsudskieg 2.
  • W przypadku osoby wygrywającej przetarg wadium zostaje zatrzymane na poczet czynszu dzierżawnego.

Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy powoduje utratę wadium.

 

 

Czarny Dunajec data 20.02.2007r
  

                                                                                Wójt Gminy Czarny Dunajec
  
                                                                                            Józef Babicz