ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2019-01-07 do 2019-01-21 // Oglądano: 447 // Wstecz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

KR.ZUZ.3.421.753.2018. EC

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

zawiadamia wszystkich właścicieli i współwłaścicieli działek ewtd. nr 11038/185, 10978, 10976/3, 11038/88, 6082/1, 6082/2, 6083/1, 6083/2, 7721/1,7716/1, 7715/1, 7704/4, 7704/3, 6060/2, 6060/3, 6060/4 położonych w m. Chochołów, gm. Czarny Dunajec, znajdujących się w zasięgu oddziaływania zamierzenia, że na wniosek 119/333KOCZ/GK/2017 z dnia 31.08.2018 r. (wpł. dn. 05.09.2018 r.), uzupełniony przy piśmie 176/333KQCZ/GK/2017 z dnia 28.11.2018 (wpł. dn. 06.12.2018 r.), Pana Tomasza Grysiaka, przedstawiciela firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Oddział Kraków, 31-322 Kraków, ul. Mehoffera 10 - pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

•Likwidację prowadzonego przez wody potoku Czarny Dunajec istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej DW 958 na działkach ewid. nr 10976/3, 7716/1, 7721/1, 7715/1, 11038/185, 6082/2, 6082/1, 11038/88, 10978, 6083/2, 6083/1 w m. Chochołów, gm. Czarny Dunajec

•Prowadzenie przez wody potoku Czarny Dunajec projektowanego mostu M7 w ciągu drogi wojewódzkiej DW 958, na działkach ewid. nr 10976/3, 7716/1, 7721/1, 7715/1, 11038/185, 6082/2, 6082/1, 11038/88,10978, 6083/2, 6083/1 w m. Chochołów, gm. Czarny Dunajec

•Prowadzenie przez wody potoku Czarny Dunajec projektowanego tymczasowego mostu objazdowego w ciągu drogi wojewódzkiej DW 958 wraz z dojazdami, na działkach ewid. nr 7704/3, 7704/4, 7715/1, 11038/185, 6083/2, 6083/1, 6060/4 6060/3, 6060/2, 7716/1 w m. Chochołów, gm. Czarny Dunajec

•Likwidację prowadzonego przez wody potoku Czarny Dunajec tymczasowego mostu objazdowego w ciągu drogi wojewódzkiej DW 958 wraz z dojazdami na działkach ewid. nr 7704/3, 7704/4, 7715/1, 11038/185, 6083/2, 6083/1, 6060/4 6060/3, 6060/2, 7716/1 w m. Chochołów, gm. Czarny Dunajec


pdfObwieszczenie - wody polskie
Dodano: 2019-01-07 12:53:15Pobrano: 164 // 0.71 MB