ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wizyta studyjna na polsko-słowackim pograniczu

2018-11-30 // Oglądano: 673 // Wstecz
Wizyta studyjna na polsko-słowackim pograniczuW przeddzień konferencji pt. „EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej” jej uczestnicy udali się na wizytę, podczas której zaprezentowane zostały efekty wybranych transgranicznych projektów i interesujące przedsięwzięcia realizowane przez samorządy członkowskie Euroregionu „Tatry”. Były wśród nich również projekty, w których uczestniczy EUWT TATRY.

Po krótkim spotkaniu w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY uczestnicy wizyty odwiedzili nowo otwarte Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu, które powstało w odbudowanej oficynie kamienicy hotelu Herza. Jest to efekt realizacji transgranicznego projektu Miasta Nowy Targ we współpracy z Żylińskim Samorządowym Krajem oraz Obec Ludrova zatytułowanego „Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów”, który dofinansowany został z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Oprócz stworzenia Muzeum Drukarstwa projekt objął rewitalizację wieży wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu. Słowaccy partnerzy w zrekonstruowanym budynku papierni stworzyli manufakturę produkcji papieru w Ludrowej i zrekonstruowali trasę Powaskiej Kolei Leśnej. Odtworzone i wyremontowane w ramach projektu obiekty tworzą polsko-słowacki szlak zabytków techniki, komplementarny do Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr.

W Muzeum Drukarstwa gości powitał Wiceburmistrz Miasta Nowego Targu Pan Waldemar Wojtaszek, który zaprezentował transgraniczny projekt i jego efekty. Przewodnikiem po Muzeum był Pan Antoni Nowak, Honorowy Członek Euroregionu „Tatry” i inicjator powstania Muzeum Drukarstwa. Opowiedział niezwykłą historię perełki Muzeum, jaką jest napędzana ręcznie maszyna drukarska, która w 1840 roku wyszła z wiedeńskiej fabryki "Helbig & Muller". To jedyny taki model zachowany do dnia dzisiejszego. W Muzeum znajduje się również specjalnie zaprojektowana multimedialna ekspozycja, którą tworzą druki ulotne ze zbiorów nowotarskiego Muzeum Podhalańskiego, elementy wyposażenia dawnej drukarni – są szczotki, czcionki, można też samemu sprawdzić na czym polegała praca zecera. Dotykowe ekrany, interaktywne urządzenia w nowoczesny sposób przybliżają historię druku i drukarstwa.

 muz

Następnie uczestnicy wizyty udali się do Limanowej, która może poszczycić się blisko 50-letnią współpracą z miastem Dolny Kubin. W Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej poznali świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu. Dzięki mikroprojektowi z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja realizowanemu we współpracy z Muzeum w Kieżmarku wykonano rekonstrukcję wnętrza apteki z przełomu XIX i XX wieku, poddano zabiegom konserwatorskim elementy wyposażenia apteki, uzupełniono eksponaty związanych z aptekarstwem, wprowadzono multimedialne rozwiązania oraz modele historycznych postaci w strojach z epoki. Jest to jedyna tego rodzaju ekspozycja w regionie. Po Muzeum oprowadzały Pani Dyrektor Magdalena Urbaniec oraz Pani Anna Kulpa, które zaprezentowały również aktualnie realizowany mikroprojekt dotyczący rekonstrukcji bitwy limanowskiej z 1914 roku, stworzenia interaktywnej wystawy oraz punktu informacji historycznej na wzgórzu Jabłoniec.  

 lim

Miasto Limanowa bardzo aktywnie i w różnych dziedzinach uczestniczy we współpracy ze słowackimi partnerami. Od 1969 roku prowadzi stałą współpracę z miastem Dolny Kubin. Projekty realizowane w ramach polsko-słowackiej współpracy przez miasto Limanowa oraz inne miejskie instytucje – Limanowski Dom Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną – takie jak np. „Telemost pomiędzy Limanową a Dolnym Kubinem", „Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko-słowackiego”, „Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko-orawskiego", „Skarby pogranicza", zaprezentowała Pani Jolanta Szyler, Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Z Limanowej trasa wizyty studyjnej prowadziła w kierunku Pienin i Szczawnicy. To kolejne miasto, które może poszczycić się wieloletnią współpracą ze słowackimi samorządami i wieloma zrealizowanymi projektami. Tutaj uczestnicy wizyty spotkali się z Burmistrzem Miasta Panem Grzegorzem Niezgodą i Sekretarzem Miasta Panem Tomaszem Ciesielką, który zaprezentował malownicze zakątki Szczawnicy i inwestycje zrealizowane w ramach projektów. Są wśród nich wyremontowany Plac Dietla w uzdrowiskowym centrum miasta, zrewitalizowany park miejski i parking przy promenadzie.

 szcz

Ścieżka rowerowa Szczawnica-Leśnica to jedna z pierwszych transgranicznych inwestycji zrealizowanych ze środków przedakcesyjnego Programu Phare CBC Polska-Słowacja – dziś cieszy się olbrzymią popularnością. Promenada spacerowa wzdłuż potoku Grajcarek powstała w ramach projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013. Sekretarz Miasta przedstawił także kolejne przygotowane transgraniczne inwestycje, m.in. remont przystani flisackiej i zaprosił do Szczawnicy na wiosnę.

Ze Szczawnicy uczestnicy wizyty udali się do położonej pod Gorcami Łopusznej w Gminie Nowy Targ. Oprócz zabytków zaliczanych do Szlaku Architektury Drewnianej oraz dawnego dworu Tetmajerów Łopuszna kojarzona jest z ks. prof. Józefem Tischnerem. I właśnie w tzw. „Tischnerówce” odbył się dalszy ciąg wizyty. W tym góralskim domu zgromadzono pamiątki, ulubione przedmioty, rękopisy, książki i fotografie, a także multimedia – filmy, audycje, reportaże. Oprócz poznanie tej ekspozycji goście spotkali się z Wicewójtem Gminy Nowy Targ Panem Marcinem Kolasą, który przedstawił informacje o licznych projektach realizowanych przez Gminę Nowy Targ, planach związanych z turystyką, budową kolejnych odcinków tras rowerowych, których na terenie gminy jest już ponad 100 km, rozwojem narciarstwa biegowego , budową Bramy Gorców ze ścieżką w koronach drzew i pawilonem edukacyjnym, projektem budowy nowoczesnego Parku Archeologicznego Obłazowa w Nowej Białej, w miejscu gdzie odkryto najstarszy bumerang na świecie itd.

 tisc

Pełni wrażeń uczestnicy wizyty studyjnej z Łopusznej pojechali do Chochołowa – skansenu architektury drewnianej, który został doceniony przez UNESCO. Tutaj odwiedzili nowo powstałe Centrum Ochrony i Promocji Torfowisk. To unikatowa inicjatywa, będąca efektem projektu realizowanego przez Gminę Czarny Dunajec we współpracy z Muzeum Orawskim z Dolnego Kubina w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt został finalistą konkursu RegioStars 2018 na najbardziej oryginalne i innowacyjne przedsięwzięcia finansowane ze środków Unii Europejskiej. W Centrum Torfowisk na uczestników wizyty czekała multimedialna ekspozycja, która zabiera zwiedzających w wirtualną podróż do świata niezwykłej flory i fauny, prezentując bogactwo i unikatowość chronionych obszarów Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Ekspozycję, prezentującą unikatowe dziedzictwo przyrodnicze przy Szlaku wokół Tatr zaprezentował Pan Jacek Piotrowski z Urzędy Gminy Czarny Dunajec.

 torf

Wizyta studyjna i podróż po polsko-słowackim pograniczu zostały tak zaplanowane, aby zainspirować i odkryć, jakie możliwości i potencjał ma międzynarodowa współpraca pomiędzy Polską i Słowacją z udziałem samorządów lokalnych i takich podmiotów, jak EUWT TATRY. Było to doskonałe preludium do dyskusji podczas konferencji, która odbędzie się już 30 listopada.

Partnerem projektu, który udzielał wsparcia merytorycznego podczas realizowanego działania jest Gmina Czarny Dunajec

źródło: http://www.euwt-tatry.eu