ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Obsługa geodezyjna gminy Czarny Dunajec w roku 2019

2019-01-04 do 2019-01-15 // Oglądano: 1271 // Wstecz
 Przetarg nieograniczony na usługi

nazwa zamówienia:

Obsługa geodezyjna gminy Czarny Dunajec w roku 2019
 
Znak sprawy: RB.271.1.2019

Ogłoszenie nr 500783-N-2019 z dnia 04-01-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 15-01-2019 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 15-01-2019 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2019-01
Dodano: 2019-01-04 12:25:54Pobrano: 209 // 0.58 MB
pdfSIWZ_2019-01
Dodano: 2019-01-04 12:26:13Pobrano: 169 // 15.00 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-01
Dodano: 2019-01-04 12:26:14Pobrano: 141 // 0.20 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-01
Dodano: 2019-01-04 12:26:15Pobrano: 140 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-01
Dodano: 2019-01-04 12:26:15Pobrano: 130 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-01
Dodano: 2019-01-04 12:26:16Pobrano: 238 // 0.54 MB
docZalacznik_05_Wykaz-uslug_2019-01
Dodano: 2019-01-04 12:26:17Pobrano: 136 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-01
Dodano: 2019-01-04 12:26:18Pobrano: 131 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-01
Dodano: 2019-01-04 12:26:18Pobrano: 125 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-01
Dodano: 2019-01-04 12:26:19Pobrano: 133 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-01
Dodano: 2019-01-04 12:26:20Pobrano: 131 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-01
Dodano: 2019-01-04 12:26:21Pobrano: 122 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Opis_przedmiotu_zamowienia_2019-01
Dodano: 2019-01-04 12:26:22Pobrano: 157 // 0.40 MB
pdfInformacja z otawarcia ofert
Dodano: 2019-01-15 12:41:45Pobrano: 175 // 0.49 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2019-01-22 11:50:29Pobrano: 142 // 0.59 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2019-01-29 09:36:39Pobrano: 160 // 0.33 MB