ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji

2007-02-16 do 2007-02-16 // Oglądano: 1937 // Wstecz
Zgodnie z art..17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ i n f o r m u j e s i ę, że w dniach 17.02.2007 - 18.03.2007r 


wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Chochołowie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr: 11038/188 o powierzchni 1.4642 ha. 


Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu - pk.32 Urzędu Gminy tel. 0-18-26-135-32.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Gminy
w Czarnym DunajcuStanisław Klocek

Przewodniczący Komisji