ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

2018-12-20 do 2018-12-21 // Oglądano: 738 // Wstecz

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rodzajzanieczyszczenia:

Pył PM 10

Przewidywana wielkość

zanieczyszczenia

Poziom powyżej 150 µg/m3

Obszar

pow. nowotarski, tatrzański.

Termin

Od godz. 00.00 do godz. 24:00 dnia 20.12.2018 r.

Uwagi

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia -godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

Działania ochronne:

 

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

· ograniczyć długotrwałe przebywaniena otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

· unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

· ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lubczynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

· osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

· śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

 

Jednostki oświatowe(szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

 

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

 

Działania operacyjne:

· w przypadku osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kalorycznościco najmniej21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%),

· zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

· podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie ze wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem.

Władze gmin powinny podjąć intensywne kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

 


 


 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach, proszę informować stanowisko ds. zarządzania kryzysowego tel.182613541,509327113

 

Mariusz Garus