ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Powołanie Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych

2007-02-15 do 2007-02-15 // Oglądano: 2170 // Wstecz
Zarządzenie Nr 14/2007
Wójta Gminy Czarny Dunajec
z dnia 15 lutego 2007 r.

 
w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla                                                instytucji pozarządowych.

Działając na podstawie art.11, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873) oraz art. 7 ust. 1 pkt 19,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m

co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w składzie:

 

1. Marek Kaczmarczyk                      -        Przewodniczący
2. Zofia Czyszczoń                           -        Członek
3. Tadeusz Krupa                             -        Członek

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.