ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Dostawa wyposażenia i sprzetu ratownictwa z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych

2018-12-05 do 2018-12-13 // Oglądano: 1059 // Wstecz

 

Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości


 Przetarg nieograniczony na dostawy

nazwa zamówienia:

Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czarny Dunajec
 
Znak sprawy: RB.271.29.2018

Ogłoszenie nr 657589-N-2018 z dnia 05-12-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 13-12-2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 13-12-2018 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)


pdfOgloszenie_BZP_2018-29
Dodano: 2018-12-05 13:52:40Pobrano: 188 // 0.52 MB
pdfSIWZ_2018-29
Dodano: 2018-12-05 13:52:51Pobrano: 183 // 13.65 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2018-29
Dodano: 2018-12-05 13:52:52Pobrano: 148 // 1.16 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2018-29
Dodano: 2018-12-05 13:52:53Pobrano: 134 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2018-29
Dodano: 2018-12-05 13:52:54Pobrano: 148 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2018-29
Dodano: 2018-12-05 13:52:56Pobrano: 147 // 0.55 MB
docZalacznik_06_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2018-29
Dodano: 2018-12-05 13:52:56Pobrano: 130 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2018-29
Dodano: 2018-12-05 13:52:57Pobrano: 146 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2018-29
Dodano: 2018-12-05 13:52:58Pobrano: 126 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2018-29
Dodano: 2018-12-05 13:52:59Pobrano: 130 // 0.13 MB
pdfZalacznik_10_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_2018-29
Dodano: 2018-12-05 13:53:00Pobrano: 220 // 0.41 MB
pdfOdpowiedź na zapytanie - z dnia 05.12.2018
Dodano: 2018-12-05 14:33:41Pobrano: 165 // 0.32 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-12-13 12:19:48Pobrano: 153 // 0.41 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2018-12-14 08:29:00Pobrano: 134 // 0.62 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2018-12-18 08:23:59Pobrano: 127 // 0.35 MB