ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 4 listopada 2018 roku

2018-11-07 do 2018-11-23 // Oglądano: 1197 // Wstecz
w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Czarny Dunajec w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Czarny Dunajec wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 23a oraz 29a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994. 1000, 1349, 1432), Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II postanawia, co następuje:

§ 1. Zwołać I sesję Rady Gminy Czarny Dunajec na dzień 22 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultur)' i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez Wójta Gminy Czarny Dunajec wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
§ 2. Ustalić porządek obrad I sesji Rady Gminy Czarny Dunajec stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 3. Niniejsze postanowienie stanowi zaproszenie na I sesję rady.

§ 4. Postanowienie wschodzi w' życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

KOMISARZ WYBORCZY
W NOWYM SĄCZU
Piotr Borkowski


pdfSKMBT_C35318110714400
Dodano: 2018-11-07 13:47:50Pobrano: 237 // 0.26 MB