ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

2018-10-22 do 2018-11-05 // Oglądano: 601 // Wstecz

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Czarnym Dunajcu stwierdza, co następuje:

§ 1.

1.W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. żaden z 4 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Czarny Dunajec, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2.W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3.Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są:

1)BABICZ Józef Władysław

Zgłoszony przez KWW SOLIDARNI Z WYBORCAMI

 

2)RATUŁOWSKI Marcin

Zgłoszony przez KWW MARCINA RATUŁOWSKIEGO

 

4.Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 października 2018 r.

§ 2.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2.Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Czarny Dunajec.

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu

 

Mateusz Latoszek