ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 206/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 października 2018 r.

2018-10-31 do 2018-11-30 // Oglądano: 591 // Wstecz
w sprawie: ustalenia norm zużycia paliwa dla ciągnika rolniczego marki KIOTI TF110 o numerze rejestracyjnym: KNT C55A

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994):

z a r z ą d z a m , co następuje:

 

§1

 

1.W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliwa w eksploatowanym ciągniku rolniczym marki KIOTI TF110 o numerze rejestracyjnym KNT C55A ustala się normę zużycia paliwa – 5,6 litrów/mth.

2.Norma określona w §1 została określona na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa.

 

§2

 

Ustalona norma zużycia paliwa stanowi podstawę do rozliczania pracy ciągnika rolniczego marki KIOTI TF110 numer rejestracyjny KNT C55A w normalnych warunkach eksploatacji, na podstawie kart drogowych przy pracach: przewożenie, koszenie, czyszczenie, odśnieżanie, itp.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia zaleca się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska.

 

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

WÓJT GMINY

JÓZEF BABICZ