ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Porozumienie Polskiego Związku Narciarskiego i Gminy Czarny Dunajec

2018-10-17 do 2018-11-28 // Oglądano: 846 // Wstecz
Porozumienie Polskiego Związku Narciarskiego i Gminy Czarny Dunajec17 października Polski Związek Narciarski i Gmina Czarny Dunajec zawarli porozumienie o współpracy wzajemnej, którego celem jest m.in. rozwijanie sportów narciarskich, a także budowa i modernizacja bazy sportowej, turystycznej oraz rekreacyjnej.

Sygnatariuszami umowy byli Apoloniusz Tajner, prezes PZN, Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN oraz wójt gminy Czarny Dunajec, Józef Babicz.

Podpisana umowa ma zapewnić optymalne warunki rozwoju skoków narciarskich oraz innych dyscyplin klasycznych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz Podhala, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego rozwoju fizycznego i sportowego dzieci i młodzieży, przy wykorzystaniu zaangażowania i wieloletniej tradycji gminy w działaniach na rzecz skoków narciarskich i innych dyscyplin zimowych, a także doświadczeń i tradycji pokoleń działaczy oraz sportowców Polskiego Związku Narciarskiego.

Na mocy porozumienia, Gmina Czarny Dunajec zobowiązała się m.in. do utrzymywania odpowiedniego stanu technicznego kompleksu skoczni w Chochołowie i udzielania wsparcia lokalnym klubom narciarskim i umożliwiania im rozwoju. Polski Związek Narciarski posłuży natomiast swojemu partnerowi doświadczeniem. PZN zobowiązał się m.in. do opiniowania i wspierania wszelkich merytorycznie uzasadnionych działań inwestycyjnych oraz wniosków składanych przez Gminę Czarny Dunajec w celu uzyskania pomocy finansowej na budowę, rozbudowę infrastruktury sportowej, a w uzasadnionych przypadkach będzie występował razem z nią o dofinansowanie.