ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC

2018-10-09 do 2018-12-31 // Oglądano: 935 // Wstecz
LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC„Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” www.wfos.krakow.pl

Gmina Czarny Dunajec przystępując do Programu Priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wykonanie w bieżącym roku zabiegów zwalczania tej groźnej dla otoczenia rośliny. Program trwa 4 lata (2015 – 2018), a nabory wniosków odbywają się jeden raz w danym roku kalendarzowym.

Na podstawie przeprowadzonej w 2015 r. inwentaryzacji stanowisk występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy oraz opinii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nt. zasadności wykonania zabiegów, wyłonione zostały obszary, które objęto Programem.

W okresie maj – sierpień br. wykonane zostały trzy zabiegi likwidacji barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Czarny Dunajec, w miejscowościach: Chochołów, Czarny Dunajec oraz Odrowąż, na obszarze o łącznej powierzchni 74,13 arów.

Uzyskana w ramach Programu Dotacja wyniosła 46,97 % kosztów kwalifikowanych brutto, tj. 2723,21 zł. Całość zadania to 5798,15 zł, w tym 3074,94 zł stanowił wkład własny Gminy.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu zostało przeznaczone na pokrycie kosztów usług związanych z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego przez wyspecjalizowaną firmę.