ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja o składach Komisji ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach samorządowcyh 2018

2018-10-09 do 2018-11-11 // Oglądano: 1002 // Wstecz

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 1 w CZARNYM DUNAJCU

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Kukułka Maria Rozalia

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Komperda Aneta Teresa

 

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Rafacz Bożena Stanisława

Koniówka

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Łosiniecka Jolanta

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Dostal

Małgorzata Janina

Spytkowice

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Sirzisko Franciszka

Czarny Dunajec

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Mierzyńska Anna

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Podczerwiński

Paweł Jan

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

 

9.

Klimowska Maria Magdalena

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

 

 


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 2 w CZARNYM DUNAJCU

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Rawicka Beata Zofia

Czarny Dunajec

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Gogolak Józef

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Gocek Mateusz Michał

Kraków

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Mikołajczyk Urszula Krystyna

Czarny Dunajec

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Brynkus Barbara

Spytkowice

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Komar Janusz Jan

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Korbel Zbigniew Rudolf

Zakopane

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Gęza Adam

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Podhalańska Wspólnota

 

 

9.

Chandze Kinga Katarzyna

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 3 w CZARNYM DUNAJCU

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Barnaś Anna

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Gogolak Ewa Maria

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Gocek Wioleta Alicja

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Pilch Halina Stanisława

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Bydłoń Barbara

Spytkowice

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Rosińska Karolina Aleksandra

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Chlebek Adam Janusz

Czarny Dunajec

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Kantor Marcin

Czarny Dunajec

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Podhalańska Wspólnota

 

9.

 

Stopka-Studencki Maciej Jan

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 4 we WRÓBLÓWCE

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Szczypta Małgorzata Anna

Wróblówka

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Motor-Grelok Bernadetta Maria

Ratułów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Bukowska-Gocek Natalia Joanna

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Smardz-Chlebek Ewa Barbara

Czarny Dunajec

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Filas Maria

Rokiciny Podhalańskie

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Miętus Marcin Józef

Czarny Dunajec

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Lenart Dominika

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Myrda Maria

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

9.

 

Dziubek Ewelina

Trute

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 5 w PIENIĄŻKOWICACH

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Stoch Monika

Pieniążkowice

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Maśnica Józef Tadeusz

Pieniążkowice

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Król Marzena

Bukowina Osiedle

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Kwak Barbara Ewa

Pieniążkowice

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Ochmańska Anna

Wróblówka

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Komperda Grażyna

Pieniążkowice

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Mazur Marek Stanisław

Pieniążkowice

 

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Fiedor Sławomir Stanisław

Pieniążkowice

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Podhalańska Wspólnota

 

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 6 w DZIALE

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Krzanik Krystyna

Podczerwone

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Śmiech-Gal Marta Maria

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Sieczka Kinga

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Kubik Magdalena

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Kosek Edyta Monika

Raba Wyżna

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Toczek Konrad Marcin

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Zaczyński Kazimierz Andrzej

Czarny Dunajec

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Bąk Ewa

Czarny Dunajec

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

9.

Bednarek Krystyna

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

 

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 7 w ODROWĄŻU

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Gal Anna

Odrowąż

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Hosana Tadeusz Józef

Odrowąż

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Lenart Maria

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

4.

Stopka Barbara Renata

Rabka Zdrój

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

5.

Krzysik Piotr Paweł

Podszkle

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

6.

Gonciarczyk Bożena Janina

Odrowąż

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

7.

Matera Małgorzata Bożena

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 8 w ZAŁUCZNEM

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Klimek Aurelia Maria

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Lenart Sylwia Karolina

Załuczne

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Babicz Agnieszka

Załuczne

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Stoch Maria

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Krupa Marzena Ilona

Odrowąż

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Naczasta Agnieszka

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Błęka Krzysztof

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

 

 

 

 


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 9 w PODSZKLU

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Pawlikowska Wiesława Danuta

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Urbaś Elżbieta

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Czyszczoń Lucyna

Podszkle

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Rydzio Anna

Podszkle

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Jarończyk Maria

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Hosaniak Beata Barbara

Podszkle

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Wesołowski Piotr

Piekielnik

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Śmiech Anna

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Podhalańska Wspólnota

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 10 w PIEKIELNIKU

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Lenart Małgorzata Helena

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Babicz Katarzyna Maria

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

3.

Okarmus Stanisława

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

4.

Lis Maria Michalina

Czarny Dunajec

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

5.

Banaś Edyta

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

6.

Papierz Paweł

Czarny Dunajec

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

7.

Maśnica Zofia

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 11 w PIEKIELNIKU

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Dziubek Anna Maria

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Grysiewicz Monika

Piekielnik

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Bartyzoł Józefa

Pieniążkowice

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Kowalska Maria Teresa

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Cyrta-Klimowska Agnieszka Helena

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Sproch Aneta

Podszkle

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Kąś Joanna

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Szczerba Szymon

Piekielnik

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

 

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 12 w PODCZERWONEM

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Skorupa Danuta Maria

Podczerwone

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Tylka Stanisław Józef

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Podczerwiński Tomasz

Podczerwone

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Hajnos Grzegorz

Podczerwone

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Krok Jarosław Roman

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Kluska Paulina Katarzyna

Czarny Dunajec

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Miętus Jakub Jan

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Tylka Elżbieta Teresa

Dzianisz

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 13 w KONIÓWCE

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Świętek Agnieszka

Koniówka

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Sęk Kazimierz Stanisław

Koniówka

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Ciszek Bartosz

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Tylka Katarzyna

Koniówka

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Piekarczyk Jadwiga Tekla

Czarny Dunajec

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Schull Anna Dorota

Chochołów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Sęk Kazimierz Jan

Koniówka

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Domalik Bożena Agata

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Podhalańska Wspólnota

 

9.

Franczak Zofia

Koniówka

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 14 w CHOCHOŁOWIE

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Nowak Maria

Ciche

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Pacura Bogumiła

Chochołów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Bzdyk-Bator Edyta Barbara

Chochołów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Zubek Barbara Teresa

Chochołów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Zając Lucyna Halina

Jabłonka

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Krupa Robert Krzysztof

Chochołów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Szanciło Maria Irena

Czarny Dunajec

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Lichosyt Karolina Weronika

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Podhalańska Wspólnota

 

9.

Maciusiak Anna Katarzyna

Chochołów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

 

 


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 15 w CICHEM

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Kaźmierczyk Maria

Stare Bystre

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Knapczyk-Stanek Monika Elżbieta

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Styrczula Władysław

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Orszulak Tomasz

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Mierzejewska Monika

Dursztyn

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Stękała Jan Andrzej

Ciche

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Bieniasz Jadwiga Józefa

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Stękała Katarzyna Anna

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Podhalańska Wspólnota

 

9.

Styrczula Monika Anna

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 16 w CICHEM

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Kula Maria

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Łowisz Robert Andrzej

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Kula Janina

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Brenkus Danuta Maria

Witów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Mierzejewski Janusz Bogusław

Dursztyn

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Orszulak Marcin

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Kowalczyk Elżbieta

Ciche

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Knapczyk Joanna Monika

Ciche

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

 

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 17 w CICHEM

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Ścisłowicz Helena

Ciche

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Łowisz Krzysztof Władysław

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Styrczula Stanisław Józef

Ciche

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Lis Jerzy Wojciech

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Jaroszyński Łukasz

Kraków

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Naczasta Daniel

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Zawodniak Małgorzata Iwona

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Knapczyk Stanisława Zofia

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 18 w RATUŁOWIE

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Lipień Jolanta Bernadetta

Ratułów

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Ścisłowicz Jakub Andrzej

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Ciszek Monika

Załuczne

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Jarosz Beata Katarzyna

Czerwienne

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

5.

Szyszka Tadeusz

Spytkowice

 

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6.

Beraś Danuta Agnieszka

Ratułów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

7.

Czyszczoń Barbara Halina

Podczerwone

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

8.

Konopka Dawid Jan

Ratułów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 19 w RATUŁOWIE

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Mulica Czesław

Ratułów

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Dzielski Marek

Dział

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Otręba Zofia

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Szymusiak Katarzyna Maria

Ciche

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Ratułowska Monika Anna

Ratułów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

6.

Łacek-Rebidas Edyta

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 20 w CZERWIENNEM

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Rebidas Renata Jadwiga

Czerwienne

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Miętus Małgorzata Maria

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Wójcik Beata

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Bednarz Piotr

Ratułów

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Nieckula Wiktoria Karina

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Handzel Marzena Anna

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Rafacz Władysław

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Łowisz Maria Katarzyna

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 21 w CZERWIENNEM

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Gołębiewski Waldemar

Podczerwone

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Zatłoka Piotr Jan

Ratułów

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Mrożek Agnieszka

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Zarycki Paweł Jan

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Fasiczka Joanna

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Pająk Rafał Piotr

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Rafacz Kinga

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Zygmunt Paweł

Czerwienne

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

 

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 22 w STAREM BYSTREM

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Boblak Danuta

Stare Bystre

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Zarycka Teresa Barbara

Stare Bystre

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Potoczak Maria

Pieniążkowice

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Zielińska Renata Maria

Zubrzyca Górna

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Filas Sławomir

Rokiciny Podhalańskie

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Naczasta Gabriela Anna

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Mulica Mateusz

Stare Bystre

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

 

 

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 23 w STAREM BYSTREM

ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Tylka Urszula

Stare Bystre

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Walczak Magdalena

Stare Bystre

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Bielańska Renata Katarzyna

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Leja Adam

Chochołów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Myrda Stanisław

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Ciągwa Weronika Agnieszka

Stare Bystre

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Hosaniak Piotr

Stare Bystre

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa