ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec

2018-10-03 do 2018-10-24 // Oglądano: 938 // Wstecz
Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny DunajecGmina Czarny Dunajec będzie realizowała projekt pn. „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec”. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Czarny Dunajec. Przedsięwzięcie przyczyni się do sukcesywnej likwidacji negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko i w konsekwencji do doprowadzenia w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony środowiska, poprzez wyeliminowanie materiałów zawierających azbest znajdujących się na budynkach na obszarze gminy.

W ramach projektu przewidziane są podstawowe działania tj.: demontaż pokryć dachowych/elewacyjnych wykonanych z elementów zawierających azbest, usunięcie odpadów azbestowych zgromadzonych na posesjach przed/po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), transport zdemontowanych i odebranych materiałów na składowiska przeznaczone do utylizacji odpadów azbestowych, składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach przeznaczonych do utylizacji odpadów azbestowych.

Projektem zostały objęte zarówno obiekty należące do osób fizycznych, jak również lokale będące własnością gminy Czarny Dunajec.

Umowa dotycząca przedsięwzięcia zakłada: odbiór, zapakowanie, transport i utylizację pokryć dachowych oraz innych elementów budowlanych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych (także budynków pomocniczych, garaży itp.), a także użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Czarny Dunajec oraz deponowanie ich na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych, w ilości do 900 Mg. W ramach projektu pokrycia dachowe i inne elementy budowlane, zawierające azbest, pochodzące z budynków mieszkalnych i gospodarczych (także budynków pomocniczych, garaży itp.) i użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Czarny Dunajec zostaną zdemontowane, a następnie zapakowane, przetransportowane i zdeponowanie na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych, w ilości do 850 Mg.

Umowa została zawarta 25 września 2018 roku przez wójta Gminy Czarny Dunajec Józefa Babicza z firmą Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: 703.890,00 złotych brutto. 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.