ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu z dnia 28 września 2018 r.

2018-09-28 do 2018-10-22 // Oglądano: 871 // Wstecz
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Przyznaje się, listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec, następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INNA GMINA

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA RATUŁOWSKIEGO

20

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI Z WYBORCAMI

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.