ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 177/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 września 2018 r

2018-09-27 do 2018-10-13 // Oglądano: 731 // Wstecz
w sprawie: przyjęcia aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarny Dunajec

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2178 ze zmianami)

z a r z ą d z a m , co następuje:

 

§1

 

1. Przyjmuje się aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarny Dunajec w formie zbioru kart adresowych zwanych dalej „ewidencją”.

2. Ewidencję, o której mowa w ust 1 prowadzi się w formie zbioru kart adresowych, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ewidencja ma charakter zbioru otwartego.

 

§2

 

Aktualizacja istniejącej Gminnej Ewidencji Zabytków polegała na wyłączeniu iwłączeniu do niej poszczególnych obiektów i uzyskała akceptację Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Nowym Targu.

 

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia zaleca się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska.

 

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

WÓJT GMINY

JÓZEF BABICZ


pdfSKMBT_C35318092711210
Dodano: 2018-09-27 11:38:10Pobrano: 110 // 9.26 MB