ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ROBOTY DROGOWE

2003-02-08 do 2003-02-08 // Oglądano: 2152 // Wstecz
ROBOTY DROGOWE
 2003.02.08
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y
n a wykonanie robót drogowych na terenie
Gminy Czarny Dunajec
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium 
w wysokości 10 000 zł.
Miejsce wniesienia wadium : kasa Urzędu Gminy 
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium : 2003-III-08 (poniedziałek) do godz. 11oo
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  2003-III-08 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  2003-III-08 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 40 zł