ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 21 września 2018 r.

2018-09-21 do 2018-09-25 // Oglądano: 1792 // Wstecz
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Czarny Dunajec obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 25 września 2018 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 2, w liczbie 2,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 2,

- Nr 5, w liczbie 2,

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 7, w liczbie 2,

- Nr 8, w liczbie 2,

- Nr 9, w liczbie 2,

- Nr 10, w liczbie 2,

- Nr 11, w liczbie 2,

- Nr 12, w liczbie 3,

- Nr 13, w liczbie 2,

- Nr 14, w liczbie 2,

- Nr 15, w liczbie 2,

- Nr 16, w liczbie 2,

- Nr 17, w liczbie 2,

- Nr 18, w liczbie 2,

- Nr 19, w liczbie 2,

- Nr 20, w liczbie 2,

- Nr 21, w liczbie 2,

- Nr 22, w liczbie 2,

- Nr 23, w liczbie 2,

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 2, w liczbie 1,

- Nr 3, w liczbie 1,

- Nr 4, w liczbie 2,

- Nr 5, w liczbie 1,

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 7, w liczbie 2,

- Nr 8, w liczbie 2,

- Nr 9, w liczbie 1,

- Nr 10, w liczbie 2,

- Nr 11, w liczbie 2,

- Nr 12, w liczbie 2,

- Nr 13, w liczbie 1,

- Nr 14, w liczbie 1,

- Nr 15, w liczbie 1,

- Nr 16, w liczbie 2,

- Nr 17, w liczbie 2,

- Nr 18, w liczbie 2,

- Nr 19, w liczbie 2,

- Nr 20, w liczbie 2,

- Nr 21, w liczbie 2,

- Nr 22, w liczbie 2,

- Nr 23, w liczbie 2,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu II

Piotr Borkowski