ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 września 2018 roku

2018-09-21 do 2018-11-17 // Oglądano: 1104 // Wstecz

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 20 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Czarny Dunajec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Czarny Dunajec (część): ul. Ignacego Mościckiego, Józefa Piłsudskiego, Kamieniec Górny, Kolejowa od skrzyżowania z ul. Kantora i Józefa Piłsudskiego do mostu na potoku Czarny Dunajec, Ogrodowa, Parkowa, Rynek, Sienkiewicza

Remiza OSP, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec

2

Sołectwo Czarny Dunajec (część): ul. Kmietowicza, Ojca Świętego Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Ignacego Mościckiego do granicy z sołectwem Podczerwone, Targowa

Liceum Ogólnokształcące, ul. Kmietowicza 2, 34-470 Czarny Dunajec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwo Czarny Dunajec (część): ul. Ojca Świętego Jana Pawła II od granicy z sołectwem Wróblówka do skrzyżowania z ul. Ignacego Mościckiego, Tetmajera, Kantora, Kamieniec Dolny, Kolejowa od mostu na potoku Czarny Dunajec do granicy z sołectwem Wróblówka, Bugaj, Nadwodna

Gminny Zespół Oświatowy "Dworek", ul. Kolejowa 14, 34-470 Czarny Dunajec

4

Sołectwo Wróblówka

Remiza OSP, Wróblówka 40a, 34-470 Czarny Dunajec

5

Sołectwo Pieniążkowice

Szkoła Podstawowa, Pieniążkowice 142, 34-408 Odrowąż

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


6

Sołectwo Dział

Szkoła Podstawowa, Dział 9, 34-408 Odrowąż

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


7

Sołectwo Odrowąż

Szkoła Podstawowa, Odrowąż 41, 34-408 Odrowąż

8

Sołectwo Załuczne

Szkoła Podstawowa, Załuczne 84A, 34-408 Odrowąż

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


9

Sołectwo Podszkle

Szkoła Podstawowa, Podszkle 47, 34-472 Piekielnik

10

Sołectwo Piekielnik (część): od nr 1 do nr 205

Ośrodek Zdrowia, Piekielnik 129c, 34-472 Piekielnik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


11

Sołectwo Piekielnik (część): od nr 206 do końca

Szkoła Podstawowa, Piekielnik 202, 34-472 Piekielnik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


12

Sołectwo Podczerwone

Remiza OSP, Podczerwone 112, 34-470 Czarny Dunajec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


13

Sołectwo Koniówka

Remiza OSP, Koniówka 215c, 34-470 Czarny Dunajec

14

Sołectwo Chochołów

Szkoła Podstawowa, Chochołów 184B, 34-513 Chochołów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


15

Sołectwo Ciche (część): od nr 1 do nr 194

Szkoła Podstawowa Nr 1, Ciche 152, 34-407 Ciche

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


16

Sołectwo Ciche (część): od nr 195 do nr 449

Remiza OSP (Ciche Środkowe), Ciche 343B, 34-407 Ciche

17

Sołectwo Ciche (część): od nr 450 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 3, Ciche 611A, 34-407 Ciche

18

Sołectwo Ratułów (część): od nr 1 do nr 173

Remiza OSP (Ratułów dolny), Ratułów 110c, 34-407 Ciche

19

Sołectwo Ratułów (część): od nr 174 do końca

Remiza OSP (Ratułów górny), Ratułów 252a, 34-407 Ciche

20

Sołectwo Czerwienne (część): od nr 1 do nr 170

Szkoła Podstawowa Nr 1, Czerwienne 89, 34-407 Ciche

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


21

Sołectwo Czerwienne (część): od nr 171 do końca

Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Czerwienne 245, 34-407 Ciche

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


22

Sołectwo Stare Bystre (część): od nr 1 do nr 229

Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Stare Bystre 124, 34-407 Ciche

23

Sołectwo Stare Bystre (cześć): od nr 230 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Stare Bystre 347, 34-407 Ciche

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy wgospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy wgospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Czarny Dunajec najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700do godz. 2100.

Wójt Gminy Czarny Dunajec

 

Józef Władysław Babicz