ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Cz. Dunajec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cz. Dunajec w roku 2019

2018-09-20 do 2018-09-28 // Oglądano: 1231 // Wstecz
 Przetarg nieograniczony na dostawy

nazwa zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czarny Dunajec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Dunajec w roku 2019
 
Znak sprawy: RB.271.28.2018

Ogłoszenie nr 619551-N-2018 z dnia 20-09-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 28-09-2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 28-09-2018 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2018-28
Dodano: 2018-09-20 10:29:40Pobrano: 214 // 0.51 MB
pdfSIWZ_2018-28
Dodano: 2018-09-20 10:29:47Pobrano: 214 // 14.27 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2018-28
Dodano: 2018-09-20 10:29:47Pobrano: 195 // 0.21 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2018-28
Dodano: 2018-09-20 10:29:48Pobrano: 141 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2018-28
Dodano: 2018-09-20 10:29:49Pobrano: 141 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2018-28
Dodano: 2018-09-20 10:29:50Pobrano: 154 // 0.64 MB
xlsZalacznik_05_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamówienia_aktualny_2018-28
Dodano: 2018-09-20 10:29:51Pobrano: 207 // 0.10 MB
docZalacznik_06_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2018-28
Dodano: 2018-09-20 10:29:51Pobrano: 137 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2018-28
Dodano: 2018-09-20 10:29:52Pobrano: 134 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2018-28
Dodano: 2018-09-20 10:29:53Pobrano: 147 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2018-28
Dodano: 2018-09-20 10:29:53Pobrano: 159 // 0.13 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 25.09.2018r.
Dodano: 2018-09-25 09:26:12Pobrano: 196 // 3.01 MB
pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.09.2018r.
Dodano: 2018-09-25 09:27:00Pobrano: 186 // 1.68 MB
pdfSIWZ_2018-28 - aktualizacja z dnia 25.09.2018r.
Dodano: 2018-09-25 09:28:20Pobrano: 162 // 1.00 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2018-28-aktualizacja_z_25-09-2018
Dodano: 2018-09-25 09:29:07Pobrano: 133 // 0.64 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-09-28 12:59:13Pobrano: 229 // 0.55 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2018-10-10 09:02:30Pobrano: 152 // 0.61 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2018-10-22 11:33:35Pobrano: 122 // 0.33 MB