ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec

2018-09-17 do 2018-10-02 // Oglądano: 1344 // Wstecz

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec
 
Znak sprawy: RB.271.27.2018

Ogłoszenie nr 617666-N-2018 z dnia 17-09-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 02-10-2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 02-10-2018 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)
Termin realizacji całości zamówienia: do dnia 29-05-2020r.

docZal. nr 01 Formularz ofertowy
Dodano: 2018-09-17 08:46:17Pobrano: 174 // 0.09 MB
docxZal. nr 02 Oświadczenie - warunki termo.
Dodano: 2018-09-17 08:46:18Pobrano: 169 // 0.04 MB
docxZal. nr 03 Oświadczenie - wykluczenie termo.
Dodano: 2018-09-17 08:46:19Pobrano: 169 // 0.04 MB
docxZal. nr 04 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów termo.
Dodano: 2018-09-17 08:46:19Pobrano: 172 // 0.04 MB
docxZal. nr 05 Oświadczenie - grupa kapitałowa termo.
Dodano: 2018-09-17 08:46:20Pobrano: 165 // 0.04 MB
docxZal. nr 06 Wykaz wykonanych robot termo.
Dodano: 2018-09-17 08:46:21Pobrano: 164 // 0.04 MB
docxZal. nr 08 Projekt umowy.
Dodano: 2018-09-17 08:46:21Pobrano: 151 // 0.07 MB
docZal. nr 09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wszystkie elementy
Dodano: 2018-09-17 08:46:22Pobrano: 217 // 0.24 MB
pdfZal. nr 10 PFU Czarny Dunajec 4.3.2
Dodano: 2018-09-17 08:46:23Pobrano: 200 // 1.25 MB
pdfZal. nr 11 Czarny Dunajec_01_Podczerwone SP_AE_VER2
Dodano: 2018-09-17 08:46:28Pobrano: 220 // 6.31 MB
pdfZal. nr 12 Czarny Dunajec_02_Ciche ZSPiG Nr2_AE_VER2
Dodano: 2018-09-17 08:46:33Pobrano: 211 // 5.42 MB
pdfZal. nr 13 Czarny Dunajec_03_Piekielnik ZSPIG_AE_VER2
Dodano: 2018-09-17 08:46:38Pobrano: 193 // 6.41 MB
pdfZal. nr 14 Czarny Dunajec_04_Załuczne GIM_AE_VER2
Dodano: 2018-09-17 08:46:41Pobrano: 196 // 5.05 MB
pdfZal. nr 15 Czarny Dunajec_05_Przedszkole_AE_VER2
Dodano: 2018-09-17 08:46:44Pobrano: 187 // 3.68 MB
pdfZal. nr 16 Czarny Dunajec_01_Podczerwone SP_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-09-17 08:46:46Pobrano: 242 // 3.96 MB
pdfZal. nr 17 Czarny Dunajec_04_Załuczne GIM_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-09-17 08:46:49Pobrano: 192 // 3.62 MB
pdfZal. nr 18 Czarny Dunajec_05_Przedszkole_AE_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-09-17 08:46:52Pobrano: 190 // 2.98 MB
pdfZal. nr 19 Podczerwone Szkoła Podstawowa - przedmiar
Dodano: 2018-09-17 08:46:52Pobrano: 197 // 0.27 MB
pdfZal. nr 20 Ciche - SP i Gimnazjum nr 2 - przedmiar
Dodano: 2018-09-17 08:46:53Pobrano: 187 // 0.24 MB
pdfZal. nr 21 Piekielnik Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum - przedmiar
Dodano: 2018-09-17 08:46:54Pobrano: 178 // 0.24 MB
pdfZal. nr 22 Załuczne - gimnazjum przedmiar
Dodano: 2018-09-17 08:46:55Pobrano: 162 // 0.23 MB
pdfZal. nr 23 Czarny Dunajec - przedszkole - przedmiar
Dodano: 2018-09-17 08:46:56Pobrano: 205 // 0.23 MB
pdfSIWZ_2018-27
Dodano: 2018-09-17 08:55:07Pobrano: 233 // 8.83 MB
pdfOgloszenie_BZP_2018-27
Dodano: 2018-09-17 08:55:59Pobrano: 166 // 0.58 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 21.09.2018r.
Dodano: 2018-09-21 11:14:01Pobrano: 207 // 2.82 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 27.09.2018r.
Dodano: 2018-09-27 09:37:46Pobrano: 180 // 0.51 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-10-02 12:22:14Pobrano: 311 // 0.43 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Dodano: 2018-10-24 08:50:15Pobrano: 169 // 0.29 MB