ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec przystąpiła do Mikroprojektu pt.: „Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Interrerg PL-SK

2018-09-04 do 2018-09-18 // Oglądano: 918 // Wstecz

Parterami projektu są Gmina Czarny Dunajec i Miasto Trstena

W ramach Projektu w GminieCzarny Dunajec wykonane zostaną prace konserwatorskie i restauratorskie przy następujących obiektach:

1.Murowana kapliczka, zwana „Pazdórową” w Cichem

2.Krzyż z Chrystusem Ukrzyżowanym w Czarnym Dunajcu

3.Kapliczka „przy drzewie” zlokalizowana w Czarnym Dunajcu, obok zabytkowego wiązu górskiego

4.Wolnostojący kamienny krzyż z trzema rzeźbami półplastycznymi w Chochołowie

5.Kamienna kapliczka przedstawiająca polichromowaną figurę Pietę, posadowioną na cokole z płaskorzeźbioną postacią Św. Jana Nepomucena w Piekielniku

6.Kapliczka Matki Bożej Częstochowskiej we Wróblówce

7.Murowana kapliczka i drewniana rzeźba polichromowana Św. Jana Nepomucena w Załucznem

 

Prace konserwatorsko-restauratorskie potrwają od września 2018 roku do kwietnia 2019 roku. Wykonawcą prac jest Firma MIDAS Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki Marcin Książek z Nawojowej.

W ramach Polsko-Słowackiego mikroprojektu w dniu 1 września 2018 roku w miejscowości Trstena na Słowacji odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Słowackiego Powstania Narodowego, który został odnowiony w ramach ww. Programu.


 

Po uroczystości odsłonięcia odrestaurowanego pomnika odbyła się inscenizacjabitew z okresu II wojny światowej na Orawie połączona z pokazem historycznego uzbrojenia i techniki niemieckiej armii okupacyjnej, słowackiej armii powstańczej , partyzantów i wojska sowieckiego.Tekst i fotografie: Magdalena Jarosz

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A

Polska-Słowacja 2014-2020