ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Piekielnik - Wykonanie remontu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej

2010-01-18 do 2010-01-18 // Oglądano: 1590 // Wstecz

Przetarg na wykonanie robót budowlanych

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piekielnik

Numer ogłoszenia: 2/2010

data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 18/01/2010

Termin składania ofert: do 08/02/2010 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 08/02/2010 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

01.02.2010

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wprowadzona zmiana polega na zastąpieniu w załączniku nr 8 do SIWZ
(przedmiar robót) tj. elementu nr 5 - Wymiana lamp oświetleniowych, na dodatkowy przedmiar. Dodatkowy przedmiar  został załączony do niniejszego ogłoszenia pod nazwą: Zmiana_SIWZ.
Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz terminu składania ofert.
pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty_39
Dodano: 2011-03-09 14:58:34Pobrano: 798 // 0.04 MB