ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Przetarg na zbycie nieruchomości

2006-10-20 do 2006-10-20 // Oglądano: 1994 // Wstecz
Na podstawie uchwał Rady Gminy w Czarnym Dunajcu Nr XXIV/219/2005 z dnia 21 lutego 2005r i Nr XXIX/265/05 z dnia 30 września 2005r, art.28 ust.1 i 2 i art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U.Nr 261 poz.2603 z 2004oraz §6 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004r/


Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych : 1. Przetarg Nr 39/2006 

  • Dane ewidencyjne nieruchomości:
Powiat: Nowy Targ, Gmina: Czarny Dunajec, Wieś: Załuczne działka ewidencyjna nr 1494 o powierzchni 0.1075 ha zabudowana starym budynkiem murowanym nr 64A /powierzchnia zabudowy 190m2/, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi księgę wieczystą nr NS1T/00126886/7.
  • Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonymi prawami rzeczowymi. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Czarny Dunajec nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU2 tzn. tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20.000,00 PLN słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
  • Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2006r w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 sala obrad II piętro o godz.1000.
  • W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 23 listopada br wpłacą wadium o wartości 2.000,00 PLN słownie: dwa tysiące złotych. Wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa można wpłacać na konto Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu Nr 56 87920008 0000 0000 2828 0018 - BS w Czarnym Dunajcu lub w kasie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul.Piłsudskieg 2.

2. Przetarg Nr 40/2006 

  • Dane ewidencyjne nieruchomości: 
Powiat: Nowy Targ, Gmina: Czarny Dunajec, Wieś: Czarny Dunajec ul. Targowa 46(A), działka ewidencyjna nr 3206/5 o powierzchni 0.1091 ha, niezabudowana, objęta księgą wieczystą nr 70547 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu.
  • Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonymi prawami rzeczowymi. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Czarny Dunajec nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU1 tzn. tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.000,00 PLN słownie: trzydzieści tysięcy złotych.
  • Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2006r w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 sala obrad II piętro o godz.1100.
  • W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 23 listopada br wpłacą wadium o wartości 3.000,00 PLN słownie: trzy tysiące złotych. Wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa można wpłacać na konto Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu Nr 56 87920008 0000 0000 2828 0018 - BS w Czarnym Dunajcu lub w kasie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul.Piłsudskiego 2.
Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy kupna-sprzedaży powoduje utratę wadium.