ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec

2018-08-03 do 2018-08-20 // Oglądano: 1181 // Wstecz

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec
 
Znak sprawy: RB.271.25.2018

Ogłoszenie nr 599017-N-2018 z dnia 03-08-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 20-08-2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 20-08-2018 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2018-25
Dodano: 2018-08-03 11:07:13Pobrano: 178 // 0.58 MB
pdfSIWZ_2018-25
Dodano: 2018-08-03 11:07:15Pobrano: 174 // 0.98 MB
docZal. nr 01 Formularz ofertowy
Dodano: 2018-08-03 11:07:15Pobrano: 151 // 0.10 MB
docxZal. nr 02 Oświadczenie - warunki termo.
Dodano: 2018-08-03 11:07:16Pobrano: 148 // 0.04 MB
docxZal. nr 03 Oświadczenie - wykluczenie termo.
Dodano: 2018-08-03 11:07:17Pobrano: 142 // 0.04 MB
docxZal. nr 04 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów termo.
Dodano: 2018-08-03 11:07:17Pobrano: 144 // 0.04 MB
docxZal. nr 05 Oświadczenie - grupa kapitałowa termo.
Dodano: 2018-08-03 11:07:18Pobrano: 142 // 0.04 MB
docxZal. nr 06 Wykaz wykonanych robot termo.
Dodano: 2018-08-03 11:07:19Pobrano: 143 // 0.04 MB
pdfZal. nr 08 Projekt umowy
Dodano: 2018-08-03 11:07:21Pobrano: 152 // 0.73 MB
docZal. nr 09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wszystkie elementy
Dodano: 2018-08-03 11:07:22Pobrano: 158 // 0.30 MB
pdfZal. nr 10 PFU Czarny Dunajec 4.3.2
Dodano: 2018-08-03 11:07:24Pobrano: 155 // 1.25 MB
pdfZal. nr 11 Czarny Dunajec_01_Podczerwone SP_AE_VER2
Dodano: 2018-08-03 11:07:28Pobrano: 177 // 6.31 MB
pdfZal. nr 12 Czarny Dunajec_02_Ciche SP3_AE_VER2
Dodano: 2018-08-03 11:07:31Pobrano: 152 // 3.60 MB
pdfZal. nr 13 Czarny Dunajec_03_Dział SP_AE_VER2
Dodano: 2018-08-03 11:07:33Pobrano: 157 // 3.18 MB
pdfZal. nr 14 Czarny Dunajec_04_Ciche ZSPiG Nr2_AE_VER2
Dodano: 2018-08-03 11:07:36Pobrano: 163 // 5.42 MB
pdfZal. nr 15 Czarny Dunajec_05_Piekielnik ZSPIG_AE_VER2
Dodano: 2018-08-03 11:07:45Pobrano: 162 // 6.41 MB
pdfZal. nr 16 Czarny Dunajec_06_Stare Bystre PSPnr2_AE_VER2
Dodano: 2018-08-03 11:07:48Pobrano: 155 // 3.22 MB
pdfZal. nr 17 Czarny Dunajec_07_Czarny Dunajec OSP_AE_VER2
Dodano: 2018-08-03 11:07:50Pobrano: 147 // 2.97 MB
pdfZal. nr 18 Czarny Dunajec_08_Chochołów OSP_AE_VER2
Dodano: 2018-08-03 11:07:53Pobrano: 157 // 3.89 MB
pdfZal. nr 19 Czarny Dunajec_09_Załuczne GIM_AE_VER2
Dodano: 2018-08-03 11:07:56Pobrano: 152 // 5.05 MB
pdfZal. nr 20 Czarny Dunajec_10_Przedszkole_AE_VER2
Dodano: 2018-08-03 11:08:02Pobrano: 157 // 3.68 MB
pdfZal. nr 21 Czarny Dunajec_01_Podczerwone SP_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-08-03 11:08:05Pobrano: 154 // 3.96 MB
pdfZal. nr 22 Czarny Dunajec_09_Załuczne GIM_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-08-03 11:08:09Pobrano: 142 // 3.62 MB
pdfZal. nr 23 Czarny Dunajec_10_Przedszkole_AE_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-08-03 11:08:12Pobrano: 164 // 2.98 MB
pdfZal. nr 24 Podczerwone Szkoła Podstawowa - przedmiar
Dodano: 2018-08-03 11:08:13Pobrano: 144 // 0.27 MB
pdfZal. nr 25 Ciche - SP nr 3 - przedmiar
Dodano: 2018-08-03 11:08:13Pobrano: 152 // 0.22 MB
pdfZal. nr 26 Dział - szkoła podstawowa -przedmiar
Dodano: 2018-08-03 11:08:14Pobrano: 144 // 0.22 MB
pdfZal. nr 27 Ciche - SP i Gimnazjum nr 2 - przedmiar
Dodano: 2018-08-03 11:08:15Pobrano: 142 // 0.24 MB
pdfZal. nr 28 Piekielnik Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum - przedmiar
Dodano: 2018-08-03 11:08:16Pobrano: 153 // 0.24 MB
pdfZal. nr 29 Stare Bystre Szkoła Podstawowa - przedmiar
Dodano: 2018-08-03 11:08:17Pobrano: 146 // 0.22 MB
pdfZal. nr 30 Czarny Dunajec OSP - przedmiar
Dodano: 2018-08-03 11:08:18Pobrano: 144 // 0.22 MB
pdfZal. nr 31 Chochołów OSP - przedmiar
Dodano: 2018-08-03 11:08:19Pobrano: 152 // 0.22 MB
pdfZal. nr 32 Załuczne - gimnazjum przedmiar
Dodano: 2018-08-03 11:08:20Pobrano: 138 // 0.23 MB
pdfZal. nr 33 Czarny Dunajec - przedszkole - przedmiar
Dodano: 2018-08-03 11:08:21Pobrano: 149 // 0.23 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania z dnia 09.08.2018r.
Dodano: 2018-08-09 10:53:14Pobrano: 150 // 2.72 MB
pdfZal. nr 08 Projekt umowy - aktualizacja z dnia 09-08-2018
Dodano: 2018-08-09 10:53:44Pobrano: 135 // 0.77 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania z dnia 10.08.2018r.
Dodano: 2018-08-10 12:47:38Pobrano: 150 // 0.51 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania z dnia 14.08.2018r.
Dodano: 2018-08-14 15:16:00Pobrano: 156 // 1.26 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania z dnia 16.08.2018r.
Dodano: 2018-08-16 14:45:04Pobrano: 150 // 0.56 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-08-20 12:25:43Pobrano: 211 // 0.38 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
Dodano: 2018-08-20 12:59:33Pobrano: 161 // 0.28 MB