ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu

2018-08-02 do 2018-08-22 // Oglądano: 711 // Wstecz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż autobusu szkolnego marki: AUTOSAN, model: A1012T, typ: E5 Lider, rok produkcji: 2010,nr identyfikacyjny pojazdu: SUADD5RCTAS620482,silnik 7146 ccm 235 kW, dalekobieżny,51 miejsc siedzących, Nr rej. KNT 5PF5.

 

Cena wywoławcza wynosi 100.000,00 zł. (netto) słownie: sto tysiące złotych . Postąpienie wynosi 500 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży (netto) będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 /II piętro/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł na konto Urzędu Gminy - Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu Nr 56 8792 0008 0000 0000 2828 0018 najpóźniej 5 dni przed przetargiem.

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu,jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu, do wglądu w pok. 32 Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu. Wójt Gminy Czarny Dunajec zastrzega sobie prawo do odwołaniaprzetargu bez podania przyczyny.Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 12.00 /po uprzednim umówieniu telefonicznym nr 18 26 135 32/, lub na stronie www.czarny-dunajec.pl.

 

mgr Michał Jarończyk

…………………………………….

Sekretarz Gminy