ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia

2018-08-01 do 2018-08-31 // Oglądano: 690 // Wstecz

OGŁOSZENIE

 

 

                         Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę

o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/  i n f o r m u j e   s i ę, że w dniach od 01.08.2018r. do 31.08.2018r.

 

 

wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 5757/5 o pow. 1.8623 ha położona w CZARNYM DUNAJCU objęta księgą wieczystą nr NS1T/00167462/8.     

                                                                                                  

 

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

 
 

 

Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Gminy                                                                        

w Czarnym Dunajec

Stanisław Klocek  

Przewodniczący Komisji