ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018-2019

2018-07-25 do 2018-08-08 // Oglądano: 1150 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na usługi

nazwa zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2018-2019
 
Znak sprawy: RB.271.17.2018

Ogłoszenie nr 594227-N-2018 z dnia  25-07-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 08-08-2018 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 08-08-2018 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2018-17
Dodano: 2018-07-25 09:46:40Pobrano: 197 // 0.59 MB
pdfSIWZ_2018-17
Dodano: 2018-07-25 09:46:47Pobrano: 207 // 14.65 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2018-17
Dodano: 2018-07-25 09:46:48Pobrano: 173 // 0.27 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2018-17
Dodano: 2018-07-25 09:46:48Pobrano: 170 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2018-17
Dodano: 2018-07-25 09:46:49Pobrano: 153 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2018-17
Dodano: 2018-07-25 09:46:50Pobrano: 252 // 0.70 MB
docZalacznik_05_Wykaz-uslug_2018-17
Dodano: 2018-07-25 09:46:51Pobrano: 165 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz_narzedzi_2018-17
Dodano: 2018-07-25 09:46:51Pobrano: 176 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2018-17
Dodano: 2018-07-25 09:46:52Pobrano: 163 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2018-17
Dodano: 2018-07-25 09:46:53Pobrano: 151 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2018-17
Dodano: 2018-07-25 09:46:53Pobrano: 153 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2018-17
Dodano: 2018-07-25 09:46:54Pobrano: 152 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Opis_przedmiotu_zamowienia+sprzetu_2018-17
Dodano: 2018-07-25 09:46:55Pobrano: 209 // 0.50 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-08-08 12:38:59Pobrano: 236 // 0.60 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2018-08-17 07:50:15Pobrano: 256 // 0.87 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2018-08-27 10:12:12Pobrano: 248 // 0.33 MB