ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

2006-10-06 do 2006-10-06 // Oglądano: 2181 // Wstecz
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 18 września 2006 roku


o okręgach wyborczych , ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej.


Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159 , poz. 1547 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XLV/375/2002 z dnia 20 czerwca 2002 roku - Wójt Gminy Czarny Dunajec podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych , ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej w wyborach wyznaczonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
Numer okręgu


Granice okręgu

Liczba radnych 
wybieranych w okręgu


1.
Czarny Dunajec, Chochołów, Koniówka, Podczerwone, Wróblówka.7


2.Dział , Odrowąż, Pieniążkowice, Piekielnik ,Podszkle, Załuczne.6


3.
Ciche , Czerwienne, Ratułów, Stare Bystre.


8


Siedziba Terytorialnej Komisji Wyborczej mieścić się będzie w Urzędzie Gminy w sali obrad - II piętro telefon nr 26- 135- 40.

Wójt Gminy
Czarny Dunajec
(-) Józef Babicz