ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja o wynikach przyznania pomocy finansowej spółkom wodnym w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec

2018-07-11 do 2018-07-31 // Oglądano: 848 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje o przyznaniu dotacji celowej z budżetu gminy Czarny Dunajec z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji

Zgodnie z §6 Uchwały Nr XX/182/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru wniosków trwającego od 5 do 25 czerwca 2018 roku na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2018 roku, dotacje zostały przyznane:

 

1.Spółce Wodociągowa Załuczne „Góra” – na zadanie „Wymiana pompy głębinowej. Zakup i montaż lampy UV.”

Wnioskowana kwota dotacji: 8500, 00 zł.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 8500,00 zł.

 

2.Gminnej Spółce Wodno Melioracyjnej w Czarnym Dunajcu – na zadanie „Wykoszenie porostu traw z wygrabienia, odmulanie dna oraz rozplantowanie odkładów, wykarczowanie krzaków, czyszczenie przepustów w rowach melioracyjnych. Pogłębianie rowów melioracyjnych.”

Wnioskowa kwota dotacji: 22950,00 zł.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 21500,00 zł.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków Komisja stwierdziła, że Spółka Wodociągowa Załuczne „Góra” oraz Gminna Spółka Wodno Melioracyjnaw Czarnym Dunajcu spełniają odpowiednie kryterium przyznawania pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji, zgodnie z Uchwałą Nr XX/182/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Na tej podstawie podjęta została decyzja o przyznaniu ww. Spółkom Wodnym pomocy finansowej.

 

 

 

11.07.2018r.

WÓJT GMINY

(-) Józef Babicz