ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

PROJEKT AKTYWNA TABLICA W GMINIE CZARNY DUNAJEC

2018-07-11 do 2018-07-31 // Oglądano: 709 // Wstecz
PROJEKT AKTYWNA TABLICA  W GMINIE CZARNY DUNAJECGmina Czarny Dunajec starając się o wsparcie finansowe na sprzęt dla uczniów uczestniczy
w rządowym projekcie „AKTYWNA TABLICA”.

Pragniemy poinformować, iż w wyniku rozstrzygnięcia tego konkursu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych tablic multimedialnych, monitorów dotykowych, projektorów do sal lekcyjnych i głośników
w następujących placówkach:

1.Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu;

2.Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem;

3.Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem;

4.Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskichw Chochołowie;

5.Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu;

6.Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale;

7.Szkoła Podstawowa w Podczerwonem;

8.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu;

9.Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku;

10.Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie;

11.Szkoła Podstawowa w Załucznem.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 192 500,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100), z czego 154000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) to kwota dofinansowania Wojewody Małopolskiego. Pozostałą część dopłaca gmina.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia
o możliwościach wykorzystania nowych technologii.