ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

2003-02-01 do 2003-02-01 // Oglądano: 1981 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu
(Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba zadań – 3.)
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 40
do dnia 16-II-2003 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 16-II-2003 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 10 zł