ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

„Bezpieczny Strażak” w Gminie Czarny Dunajec

2018-07-03 do 2018-07-17 // Oglądano: 1031 // Wstecz
„Bezpieczny Strażak” w Gminie Czarny Dunajec„Bezpieczny Strażak” to program, do którego co roku przystępuje Gmina Czarny Dunajec. W ramach zadania pn.: „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - „Bezpieczny Strażak” zakupowane jest umundurowanie bojowe dla jednostek OSP. W tym roku otrzymały jest OSP Ciche Górne II, OSP Dział i OSP Koniówka.

Program realizowany jest przez Urząd Gminy Czarny Dunajec i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przekazania zestawów odzieży ochronnej przedstawicielom jednostek miało miejsce w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec 3 lipca 2018 r. Wręczył je Józef Babicz - Wójt Gminy Czarny Dunajec wraz z Moniką Styrczulą – Skarbnikiem Gminy Czarny Dunajec i Mariuszem Garusem – Pełnomocnikiem Wójta ds. ochrony informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego. Odebrali je przedstawiciele wymienionych jednostek.

W skład umundurowania weszły ubrania specjalne, kominiarki, hełmy bojowe, buty specjalne i rękawice specjalne. Wymienione jednostki dostały po 3 takie zestawy.

- Cieszę się, że jesteście w gotowości, że czuwacie nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Czarny Dunajec. Wasza praca jest nieoceniona, zwłaszcza poświęcenie, które towarzyszy Wam z każdym wyjazdem do akcji ratowniczej. Oby było ich jak najmniej – mówił Wójt Gminy Czarny Dunajec Józef Babicz podczas przekazania odzieży ochronnej.

Zakup o wartości 22 753,06 zł współfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dofinansowanie wyniosło 8 500 zł.