ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA O NABORACH WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

2018-07-03 do 2018-07-31 // Oglądano: 1010 // Wstecz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałaniE 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Informacja o naborach wniosków na realizację operacji
przez podmioty inne niż lgd

Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, informuje o możliwości składania wniosków, w ramach naborów:


Nabór 4/2018
– w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej;

W ramach naboru mamy pulę środków 300000 zł i do wsparcia/rozwijania infrastruktury minimum 12 obiektów.

Nabór 5/2018
– w ramach przedsięwzięcia1.1.2. Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne;

W ramach naboru mamy pulę środków 300000 zł i do wsparcia organizacji minimum 12 wydarzeń/imprez.

Nabór 6/2018
– w ramach przedsięwzięcia 1.2.3. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej;

W ramach naboru mamy pulę środków 300000 zł dzięki którym wsparte mają zostać 7 organizacji/grup nieformalnych przy realizacji min 5 działań innowacyjnych.

Nabór 7/2018
– w ramach przedsięwzięcia 2.2.1.Wykorzystanie potencjału produktów lokalnych na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – rozwój przetwórstwa produkcji i dystrybucji produktów lokalnych /Rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej/;

W ramach naboru mamy pulę środków 500000 zł przeznaczonych na rozwój minimum 2 firm działających w branży spożywczej opartych na produkcie lokalnym.


Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia oraz wzorów wniosków i dokumentacji aplikacyjnej wskazane będą poszczególnych w ogłoszeniach o naborach zamieszczonych na stronie www.podhalanska.pl
(
→ zakładka Nabory 2018)

 

Wnioski będzie można składać w terminie od 18.07.2018 do 31.07.2018, w sposób i w trybie podanym w ogłoszeniach o naborach wniosków na stronie www.podhalanska.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania:

Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310

tel. 18 20 11 543, kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00, e-mail.: info@podhalanska.pl

zapraszamy TAKŻE na bezpłatne szkolenie przed naborami
w dniu 10.07.2018. szczegóły na www.podhalanska.pl


pdfulotka - LIPIEC 2018-konkursy
Dodano: 2018-07-03 13:59:56Pobrano: 141 // 0.22 MB