ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wprowadzenia Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu

2006-08-28 do 2006-08-28 // Oglądano: 1791 // Wstecz
Zarządzenie Nr 68 / 06
Wójta Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 sierpnia 2006 rW sprawie : wprowadzenia Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu.
Na podstawie art. 3a, 3b,3c,3d,3e ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:
§ 1Wprowadzam Regulamin Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 2Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.§ 3Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy.

htmlogloszenia.
Dodano: 2011-03-07 19:17:06Pobrano: 673 // 0.02 MB