ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec

2018-06-14 do 2018-07-03 // Oglądano: 1038 // Wstecz

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec
 
Znak sprawy: RB.271.20.2018

Ogłoszenie nr 572920-N-2018 z dnia 14-06-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 03-07-2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 03-07-2018 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2018-20
Dodano: 2018-06-14 09:27:41Pobrano: 173 // 0.60 MB
pdfSIWZ_2018-20
Dodano: 2018-06-14 09:27:48Pobrano: 194 // 9.45 MB
docZal. nr 01 Formularz ofertowy
Dodano: 2018-06-14 09:27:48Pobrano: 163 // 0.21 MB
docxZal. nr 02 Oświadczenie - warunki termo.
Dodano: 2018-06-14 09:27:49Pobrano: 153 // 0.04 MB
docxZal. nr 03 Oświadczenie - wykluczenie termo.
Dodano: 2018-06-14 09:27:50Pobrano: 147 // 0.04 MB
docxZal. nr 04 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów termo.
Dodano: 2018-06-14 09:27:51Pobrano: 139 // 0.04 MB
docxZal. nr 05 Oświadczenie - grupa kapitałowa termo.
Dodano: 2018-06-14 09:27:51Pobrano: 143 // 0.04 MB
docxZal. nr 06 Wykaz wykonanych robot termo.
Dodano: 2018-06-14 09:27:52Pobrano: 143 // 0.04 MB
pdfZal. nr 08 Projekt umowy _ dla każdej z części
Dodano: 2018-06-14 09:27:53Pobrano: 155 // 0.75 MB
docZal. nr 09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wszystkie części
Dodano: 2018-06-14 09:27:54Pobrano: 168 // 0.30 MB
pdfZal. nr 10 PFU Czarny Dunajec 4.3.2
Dodano: 2018-06-14 09:27:55Pobrano: 145 // 1.25 MB
pdfZal. nr 11 Czarny Dunajec_01_Podczerwone SP_AE_VER2
Dodano: 2018-06-14 09:27:59Pobrano: 174 // 6.31 MB
pdfZal. nr 12 Czarny Dunajec_02_Ciche SP3_AE_VER2
Dodano: 2018-06-14 09:28:02Pobrano: 147 // 3.60 MB
pdfZal. nr 13 Czarny Dunajec_03_Dział SP_AE_VER2
Dodano: 2018-06-14 09:28:05Pobrano: 154 // 3.18 MB
pdfZal. nr 14 Czarny Dunajec_04_Ciche ZSPiG Nr2_AE_VER2
Dodano: 2018-06-14 09:28:09Pobrano: 157 // 5.42 MB
pdfZal. nr 15 Czarny Dunajec_05_Piekielnik ZSPIG_AE_VER2
Dodano: 2018-06-14 09:28:14Pobrano: 165 // 6.41 MB
pdfZal. nr 16 Czarny Dunajec_06_Stare Bystre PSPnr2_AE_VER2
Dodano: 2018-06-14 09:28:17Pobrano: 154 // 3.22 MB
pdfZal. nr 17 Czarny Dunajec_07_Czarny Dunajec OSP_AE_VER2
Dodano: 2018-06-14 09:28:19Pobrano: 139 // 2.97 MB
pdfZal. nr 18 Czarny Dunajec_08_Chochołów OSP_AE_VER2
Dodano: 2018-06-14 09:28:22Pobrano: 151 // 3.89 MB
pdfZal. nr 19 Czarny Dunajec_09_Załuczne GIM_AE_VER2
Dodano: 2018-06-14 09:28:26Pobrano: 191 // 5.05 MB
pdfZal. nr 20 Czarny Dunajec_10_Przedszkole_AE_VER2
Dodano: 2018-06-14 09:28:29Pobrano: 145 // 3.68 MB
pdfZal. nr 21 Czarny Dunajec_01_Podczerwone SP_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-06-14 09:28:32Pobrano: 159 // 3.96 MB
pdfZal. nr 22 Czarny Dunajec_09_Załuczne GIM_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-06-14 09:28:35Pobrano: 174 // 3.62 MB
pdfZal. nr 23 Czarny Dunajec_10_Przedszkole_AE_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-06-14 09:28:37Pobrano: 154 // 2.98 MB
pdfZal. nr 24 Podczerwone Szkoła Podstawowa - przedmiar
Dodano: 2018-06-14 09:28:38Pobrano: 148 // 0.27 MB
pdfZal. nr 25 Ciche - SP nr 3 - przedmiar
Dodano: 2018-06-14 09:28:38Pobrano: 143 // 0.22 MB
pdfZal. nr 26 Dział - szkoła podstawowa -przedmiar
Dodano: 2018-06-14 09:28:39Pobrano: 140 // 0.22 MB
pdfZal. nr 27 Ciche - SP i Gimnazjum nr 2 - przedmiar
Dodano: 2018-06-14 09:28:40Pobrano: 145 // 0.24 MB
pdfZal. nr 28 Piekielnik Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum - przedmiar
Dodano: 2018-06-14 09:28:41Pobrano: 148 // 0.24 MB
pdfZal. nr 29 Stare Bystre Szkoła Podstawowa - przedmiar
Dodano: 2018-06-14 09:28:41Pobrano: 141 // 0.22 MB
pdfZal. nr 30 Czarny Dunajec OSP - przedmiar
Dodano: 2018-06-14 09:28:42Pobrano: 145 // 0.22 MB
pdfZal. nr 31 Chochołów OSP - przedmiar
Dodano: 2018-06-14 09:28:43Pobrano: 150 // 0.22 MB
pdfZal. nr 32 Załuczne - gimnazjum przedmiar
Dodano: 2018-06-14 09:28:44Pobrano: 144 // 0.23 MB
pdfZal. nr 33 Czarny Dunajec - przedszkole - przedmiar
Dodano: 2018-06-14 09:28:44Pobrano: 139 // 0.23 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-07-03 12:30:50Pobrano: 191 // 0.49 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
Dodano: 2018-07-05 08:48:57Pobrano: 157 // 0.30 MB