ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Eksploatacja udokumentowanego w kat A+B wycinka złoża torfu Puścizna Wielka

2006-08-16 do 2006-08-16 // Oglądano: 2531 // Wstecz
ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. w związku z art. 53 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, Poz. 627 - z późn. zmianami)zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2006 r. w Publicznie dostępnym wykazie danychzawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosekPana Pana Bogusława Sroki, działającego pod firmą „RABFOL Producent Folii Polietylenowych" z siedzibą: 34-700 Rabka- Zdrój, ul. Norwida 33, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja udokumentowanego w kat A+B wycinka złoża torfu Puścizna Wielka" na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 113, poz. 954). Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2006 r. znak GK.7624-19/06 Wójt Gminy Czarny Dunajec stwierdził potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W niniejszej sprawie można składać uwagi i wnioski w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego nr 2, pok. 13 (w godz. 8:00-15:00) w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. od 16 sierpnia 2006.