ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 8 czerwca 2018 r.

2018-06-08 do 2018-06-25 // Oglądano: 177 // Wstecz
w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Azbest – stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec” na lata 2018-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994),Wójt Gminy Czarny Dunajec zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się regulamin realizacji i finansowania projektu pn. „Azbest – stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec” na lata 2018 – 2020.

 

§ 2

 

Realizację zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


docInformacja o wykonanym demontaż gm. Czarny Dunajec Zał. Nr 3
Dodano: 2018-06-11 08:04:16Pobrano: 68 // 0.05 MB
docOcena stanu i możliwości użytkowania gm. Czarny Dunajec Zał. Nr 2
Dodano: 2018-06-11 08:04:16Pobrano: 55 // 0.09 MB
docOświadczenie gm. Czarny Dunajec Zał. Nr 4
Dodano: 2018-06-11 08:04:17Pobrano: 55 // 0.05 MB
docProjekt umowy Czarny Dunajec Zał. Nr 5
Dodano: 2018-06-11 08:04:18Pobrano: 54 // 0.07 MB
docRegulamin realizacji i finansowania Czarny Dunajec
Dodano: 2018-06-11 08:04:20Pobrano: 63 // 0.08 MB
docWniosek gm. Czarny Dunajec Zał. Nr 1
Dodano: 2018-06-11 08:04:22Pobrano: 59 // 0.06 MB