ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2018 roku

2018-06-05 do 2018-06-26 // Oglądano: 701 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2018 roku. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi 30 000,00 zł.

Wnioski należy złożyć do dnia 25 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dotacja będzie udzielana zgodnie z Uchwałą nr XX/182/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania, z którą należy się zapoznać.

Pomoc finansowa zostanie przyznana w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji.

 

Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 85% kosztów realizacji zadania.

 

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:

 

1. pełną nazwę wnioskodawcy

2. adres wnioskodawcy

3. data i numer wpisu do katastru wodnego

4. numer rachunku bankowego wnioskodawcy

5. dane osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

6. wielkość wnioskowanej dotacji

7. szczegółowy opis zadania

8. termin i miejsce realizacji zadania

9. harmonogram realizacji zadania

10. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji oraz wskazanie źródeł finansowania zadania

11. podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

12. aktualny dokument rejestrowy.

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji można pobrać poniżej lub osobiście w pokoju nr 37 (II piętro) w godzinach pracy urzędu.

 

 

WÓJT

Józef Babicz

doc03 - Wniosek o udzielenie dotacji dla spółki wodnej 2018
Dodano: 2018-06-05 14:40:34Pobrano: 169 // 0.04 MB
doc04 - Sprawozdanie z realizacji zadania 2018
Dodano: 2018-06-05 14:40:35Pobrano: 157 // 0.05 MB