ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 5 czerwca 2018 r.

2018-06-05 do 2018-06-26 // Oglądano: 128 // Wstecz
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2018 roku.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), w związku Uchwałą Nr XX/182/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012 roku,

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłaszam uruchomienie naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym z terenu Gminy Czarny Dunajec dotacji celowych z budżetu Gminy.

 

§ 2

 

Powołuję do rozpatrzenia złożonych wniosków Komisję w składzie:

  1. Pani Jarosz Magdalena
  2. Pani Klepacka Anna
  3. Pani Lenart Krystyna

 

§ 3

 

Realizację zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT

Józef Babicz

doc02 - Ogłoszenie o naborze spółki 2018
Dodano: 2018-06-05 14:36:01Pobrano: 54 // 0.10 MB
doc03 - Wniosek o udzielenie dotacji dla spółki wodnej 2018
Dodano: 2018-06-05 14:36:01Pobrano: 52 // 0.04 MB
doc04 - Sprawozdanie z realizacji zadania 2018
Dodano: 2018-06-05 14:36:02Pobrano: 54 // 0.05 MB