ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zgoda na Rozbudowę Bazowej Stacji Nadawczo-Odbiorczej Cyfrowej Telefonii Komórkowej

2006-04-09 do 2006-04-09 // Oglądano: 1670 // Wstecz

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 i art. 32 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 – z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2006 r. w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczona została informacja o decyzji Wójta Gminy z dnia 10 kwietnia 2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Bazowej Stacji Nadawczo- Odbiorczej Cyfrowej Telefonii Komórkowej PTC ERA nr Czarny Dunajec 57140 Centrum w Czarnym Dunajcu. Decyzję wydano na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. z siedzibą: 
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181.

Podpisano:
Wójt Gminy 
Czarny Dunajec 
Józef Babicz