ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie: przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

2018-05-29 do 2018-06-29 // Oglądano: 613 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie § 9. Regulaminu w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportubędącego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016 r., wykaz osób (imiona i nazwiska), które otrzymały stypendium sportowe, nagrody lub wyróżnienia podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Czarny Dunajec Zarządzeniem Nr 75/2018 z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie: przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Przyznał stypendia sportowe następującym sportowcom na łączną kwotę 35000 zł (brutto):

Lp.

Nazwisko i imię zawodnika

dyscyplina

1

Marusarz Wojciech

skoki i kombinacja norweska

2

Szwajnos Marcin

biathlon

3

Piczura Magda

biathlon

4

Guńka Jan

biathlon

5

Leja

Krzysztof

skoki narciarskie

6

Zborowski Maciej

Skoki, kombinacja norweska

7

Guńka Kacper

biathlon

8

Pałasz Magdalena

skoki narciarskie

9

Tylka Agnieszka

biegi narciarskie, kolarstwo górskie MTB

10

Gawron Joanna

trójbój siłowy

11

Liszka Amelia

biegi narciarskie

12

Stanek Patrycja

biathlon

13

Biela Stanisław

skoki narciarskie

14

Gacek Gabriela

trójbój siłowy

15

Styrczula Adrianna

trójbój siłowy

16

Kieta Krzysztof

skoki narciarskie

17

Krupa Justyna

jeździectwo

18

Gumny Paulina

jeździectwo

Nagrody dla zawodników na łączną kwotę 26000 zł (brutto)

L.p.

Nazwisko i imię zawodnika

dyscyplina

1

Guzik Krystyna

biathlon

2

Mitoraj Kinga

biathlon

3

Skorusa Wojciech

biathlon

4

Bartyzoł Jakub

biathlon

5

Bieniasz Weronika

biathlon

6

Zięba Tomasz

biathlon

7

Wacławiak Artur

skoki i kombinacja norweska

8

Zawadzki Krystian

trójbój siłowy

9

Kaczmarczyk Joanna

trójbój siłowy

10

Styrczula Bernadetta

trójbój siłowy

11

Leja Paweł

biathlon

12

Jarończyk Maciej

biegi narciarskie

13

Paniak Dominik

biegi narciarskie

 

Nagrody dla trenerów na łączną kwotę 4000 zł (brutto)

 

Lp.

Nazwisko i imię trenera

dyscyplina

1

Kosakowski Wojciech

biegi narciarskie, biathlon

2

Hajnos Wioleta

jeździectwo

Wyróżnienia dla zawodników w postaci Dyplomu

Lp.

Nazwisko i imię zawodnika

dyscyplina

1

Krzemińska Emilia

jeździectwo

2

Krok Agnieszka

jeździectwo

3

Tylka Szymon

biegi narciarskie, kolarstwo górskie MTB

4

Bobak Krzysztof

biegi narciarskie, biathlon

5

Gąsienica Łukasz

biegi narciarskie

6

Winiarski Mieszko

biegi narciarskie

7

Marusarz Stanisław

skoki i kombinacja norweska