ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

2018-05-24 do 2018-06-17 // Oglądano: 830 // Wstecz

Szanowny Pani/Panie, wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723. ), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, iż:

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu” reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanego dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ops_czarnydunajec@pro.onet.pl lub telefonując pod numer: 18 26 135 46.
Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Magdalenę Gal, pisząc na adres: mgal@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: 18 26 135 15.

2.Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

3.Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5.Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Ciebie zgodą.

6.Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7.W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.