ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

2018-05-17 do 2018-06-07 // Oglądano: 770 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / oraz Uchwały Nr XXXIII/351/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2018 r podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Oznaczenie nieruchomości

Dz.ew. 4931/1

Dz.ew. 4680/2

Położenie

Odrowąż

Powierzchnia gruntu

0.0137 ha

0.0086 ha

Księga wieczysta

NS1T/00159864/7

NS1T/00139607/2

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Zamiana nieruchomości gminnej stanowiącej dz.ew. 4931/11 za nieruchomość stanowiącą dz.ew. 4680/2 w celu regulacji stanu pranego drogi gminnej.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

KL- drogi lokalne

Czarny Dunajec dnia 15.05.2018 r