ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Rozbudowa Bazowej Stacji Nadawczo-Odbiorczej Cyfrowej Telefonii Komórkowej w Czarnym Dunajcu

2006-01-03 do 2006-01-03 // Oglądano: 1565 // Wstecz

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 – z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2005 r. w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Polskiej Telefonie Cyfrowej sp. z o.o. z siedzibą: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, działającej przez pełnomocnika: Artur Zając, ProArtBud 44-200 Rybnik, ul. Chwałowicka 29c/7, o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Bazowej Stacji Nadawczo-Odbiorczej Cyfrowej Telefonii Komórkowej PTC ERA nr Czarny Dunajec 57140 Centrum w Czarnym Dunajcu – na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 – z późn. zmianami).

W niniejszej sprawie można składać uwagi i wnioski w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego nr 2, pok. 13 (w godz. 8:00-15:00) w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 23 stycznia 2006 r.