ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec

2018-05-04 do 2018-05-21 // Oglądano: 1065 // Wstecz

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec
 
Znak sprawy: RB.271.9.2018

Ogłoszenie nr 553591-N-2018 z dnia 04-05-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 21-05-2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 21-05-2018 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2018-09
Dodano: 2018-05-04 11:15:32Pobrano: 220 // 0.60 MB
pdfSIWZ_2018-09
Dodano: 2018-05-04 11:15:38Pobrano: 213 // 8.76 MB
docZal. nr 01 Formularz ofertowy
Dodano: 2018-05-04 11:15:39Pobrano: 147 // 0.21 MB
docxZal. nr 02 Oświadczenie - warunki termo.
Dodano: 2018-05-04 11:15:40Pobrano: 145 // 0.04 MB
docxZal. nr 03 Oświadczenie - wykluczenie termo.
Dodano: 2018-05-04 11:15:41Pobrano: 153 // 0.04 MB
docxZal. nr 04 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów termo.
Dodano: 2018-05-04 11:15:41Pobrano: 153 // 0.04 MB
docxZal. nr 05 Oświadczenie - grupa kapitałowa termo.
Dodano: 2018-05-04 11:15:42Pobrano: 153 // 0.04 MB
docxZal. nr 06 Wykaz wykonanych robot termo.
Dodano: 2018-05-04 11:15:43Pobrano: 152 // 0.04 MB
pdfZal. nr 08 Projekt umowy _ dla każdej z części
Dodano: 2018-05-04 11:15:44Pobrano: 152 // 0.73 MB
docZal. nr 09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wszystkie części
Dodano: 2018-05-04 11:15:44Pobrano: 174 // 0.32 MB
pdfZal. nr 10 PFU Czarny Dunajec 4.3.2
Dodano: 2018-05-04 11:15:46Pobrano: 155 // 1.25 MB
pdfZal. nr 11 Czarny Dunajec_01_Podczerwone SP_AE_VER2
Dodano: 2018-05-04 11:15:49Pobrano: 202 // 6.31 MB
pdfZal. nr 12 Czarny Dunajec_02_Ciche SP3_AE_VER2
Dodano: 2018-05-04 11:15:52Pobrano: 156 // 3.60 MB
pdfZal. nr 13 Czarny Dunajec_03_Dział SP_AE_VER2
Dodano: 2018-05-04 11:15:54Pobrano: 145 // 3.18 MB
pdfZal. nr 14 Czarny Dunajec_04_Ciche ZSPiG Nr2_AE_VER2
Dodano: 2018-05-04 11:15:58Pobrano: 156 // 5.42 MB
pdfZal. nr 15 Czarny Dunajec_05_Piekielnik ZSPIG_AE_VER2
Dodano: 2018-05-04 11:16:01Pobrano: 151 // 6.41 MB
pdfZal. nr 16 Czarny Dunajec_06_Stare Bystre PSPnr2_AE_VER2
Dodano: 2018-05-04 11:16:03Pobrano: 155 // 3.22 MB
pdfZal. nr 17 Czarny Dunajec_07_Czarny Dunajec OSP_AE_VER2
Dodano: 2018-05-04 11:16:06Pobrano: 163 // 2.97 MB
pdfZal. nr 18 Czarny Dunajec_08_Chochołów OSP_AE_VER2
Dodano: 2018-05-04 11:16:08Pobrano: 150 // 3.89 MB
pdfZal. nr 19 Czarny Dunajec_09_Załuczne GIM_AE_VER2
Dodano: 2018-05-04 11:16:11Pobrano: 162 // 5.05 MB
pdfZal. nr 20 Czarny Dunajec_10_Przedszkole_AE_VER2
Dodano: 2018-05-04 11:16:14Pobrano: 152 // 3.68 MB
pdfZal. nr 21 Czarny Dunajec_01_Podczerwone SP_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-05-04 11:16:16Pobrano: 147 // 3.96 MB
pdfZal. nr 22 Czarny Dunajec_09_Załuczne GIM_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-05-04 11:16:19Pobrano: 144 // 3.62 MB
pdfZal. nr 23 Czarny Dunajec_10_Przedszkole_AE_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-05-04 11:16:22Pobrano: 154 // 2.98 MB
pdfZal. nr 24 Podczerwone Szkoła Podstawowa - przedmiar
Dodano: 2018-05-04 11:16:23Pobrano: 158 // 0.27 MB
pdfZal. nr 25 Ciche - SP nr 3 - przedmiar
Dodano: 2018-05-04 11:16:24Pobrano: 148 // 0.22 MB
pdfZal. nr 26 Dział - szkoła podstawowa -przedmiar
Dodano: 2018-05-04 11:16:24Pobrano: 156 // 0.22 MB
pdfZal. nr 27 Ciche - SP i Gimnazjum nr 2 - przedmiar
Dodano: 2018-05-04 11:16:25Pobrano: 148 // 0.24 MB
pdfZal. nr 28 Piekielnik Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum - przedmiar
Dodano: 2018-05-04 11:16:26Pobrano: 147 // 0.24 MB
pdfZal. nr 29 Stare Bystre Szkoła Podstawowa - przedmiar
Dodano: 2018-05-04 11:16:27Pobrano: 142 // 0.22 MB
pdfZal. nr 30 Czarny Dunajec OSP - przedmiar
Dodano: 2018-05-04 11:16:28Pobrano: 150 // 0.22 MB
pdfZal. nr 31 Chochołów OSP - przedmiar
Dodano: 2018-05-04 11:16:29Pobrano: 146 // 0.22 MB
pdfZal. nr 32 Załuczne - gimnazjum przedmiar
Dodano: 2018-05-04 11:16:29Pobrano: 154 // 0.23 MB
pdfZal. nr 33 Czarny Dunajec - przedszkole - przedmiar
Dodano: 2018-05-04 11:16:30Pobrano: 152 // 0.23 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 14.05.2018r.
Dodano: 2018-05-14 08:33:05Pobrano: 159 // 0.51 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-05-21 11:58:57Pobrano: 197 // 0.38 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Dodano: 2018-05-22 10:46:32Pobrano: 150 // 0.27 MB