ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ciche - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA dla jednostki OSP w Cichem

2018-04-27 do 2018-05-07 // Oglądano: 535 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na dostawy

nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA dla jednostki OSP w Cichem
 
Znak sprawy: RB.271.12.2018

Ogłoszenie nr 551669-N-2018 z dnia 27-04-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 07-05-2018 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 07-05-2018 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2018-12
Dodano: 2018-04-27 12:57:35Pobrano: 142 // 0.57 MB
pdfSIWZ_2018-12
Dodano: 2018-04-27 12:57:53Pobrano: 155 // 13.90 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2018-12
Dodano: 2018-04-27 12:57:54Pobrano: 111 // 0.26 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2018-12
Dodano: 2018-04-27 12:57:54Pobrano: 113 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2018-12
Dodano: 2018-04-27 12:57:55Pobrano: 99 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2018-12
Dodano: 2018-04-27 12:57:56Pobrano: 110 // 0.54 MB
docZalacznik_05_Wykaz-dostaw_2018-12
Dodano: 2018-04-27 12:57:57Pobrano: 111 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2018-12
Dodano: 2018-04-27 12:57:58Pobrano: 105 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2018-12
Dodano: 2018-04-27 12:57:58Pobrano: 105 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2018-12
Dodano: 2018-04-27 12:57:59Pobrano: 109 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2018-12
Dodano: 2018-04-27 12:58:00Pobrano: 108 // 0.13 MB
pdfZalacznik_10_Szczegolowy_opis_wymogow_2018-12
Dodano: 2018-04-27 12:58:01Pobrano: 132 // 0.29 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-05-07 12:19:34Pobrano: 125 // 0.41 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2018-05-08 10:03:47Pobrano: 134 // 0.61 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2018-05-11 09:17:35Pobrano: 127 // 0.33 MB