ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019

2018-04-26 do 2018-05-09 // Oglądano: 1087 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na usługi

nazwa zamówienia:

Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2018-2019
 
Znak sprawy: RB.271.13.2018

Ogłoszenie nr 550815-N-2018 z dnia 26-04-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 09-05-2018 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 09-05-2018 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:34Pobrano: 201 // 0.60 MB
pdfSIWZ_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:41Pobrano: 226 // 15.39 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:42Pobrano: 190 // 0.27 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:43Pobrano: 173 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:43Pobrano: 166 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:44Pobrano: 174 // 0.59 MB
docZalacznik_05_Wykaz-uslug_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:45Pobrano: 171 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz_narzędzi_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:46Pobrano: 163 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:46Pobrano: 165 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:47Pobrano: 181 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:48Pobrano: 168 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:49Pobrano: 162 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Schematy_tras_przewozowych_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:51Pobrano: 230 // 2.68 MB
pdfZalacznik_12_Ogolna_charakterystyka_zamowienia_2018-13
Dodano: 2018-04-26 09:42:52Pobrano: 184 // 0.37 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-05-09 12:50:40Pobrano: 212 // 0.84 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2018-05-22 11:34:12Pobrano: 209 // 1.20 MB
pdfInformacja o zawarciu umów
Dodano: 2018-06-05 09:44:55Pobrano: 165 // 0.34 MB